Son Shu Uemura Amplified – Son Satin Nhiều Dưỡng

649.000 

  • Son Shu A RD163 – Đỏ Tươi Thuần Sang Chảnh
  • Son Shu A OR570 – Đỏ Cam Thần Thánh
  • Son Shu A OR595 – Đỏ Cam Cháy Thu Hút
  • Son Shu A RD141 – Đỏ San Hô Đài Các
  • Son Shu A BR783 – Đỏ Đất Thiên Nâu Mê Hoặc
  • Son Shu A OR598 – Đỏ Cam Gạch Quyến Rũ