Son Shu Uemura Amplified Matte – Son Lì Có Dưỡng

649.000 

  • Son Shu AM OR570 – Son Shu Đỏ Cam Thần Thánh
  • Son Shu AM RD163 – Son Shu Đỏ Tươi Thuần Đẳng Cấp
  • Son Shu AM RD144 – Son Shu Đỏ Tươi Ánh Cam Thu Hút
  • Son Shu AM BR784 – Son Shu Đỏ Gạch Thời Thượng
  • Son Shu AM OR588 – Son Shu Đỏ Cam Cháy Mê Hoặc
  • Son Shu AM OR597 – Son Shu Đỏ Cam Đất Quyến Rũ
  • Son Shu AM CR362 – Son Shu Cam Hồng San Hô Ngọt Ngào
  • Son Shu AM BG963 – Son Shu Màu Cam Đất Trendy